Cesta do Mongolska a pomůcky pro Danielu

"S hovnem se k doktorovi nechodí, říkával náš děda."
Po svých valašských předcích má Daniela (44) tuhý kořínek, a tak ani neměla proč, ať už z přesvědčení nebo z objektivních důvodů.
"Vždy jsem se cítila dobře, tak nebyl důvod," říká. To platilo ještě před třemi lety, dokud se kvůli pohodové jízdě na koloběžce, zakončené nešťastným pádem, nedostala do rukou lékařů a jejich různých vyšetření.
Výsledek? 
ALS. 
Fatální neurodegenerativní onemocnění, u kterého mozek pacienta nakonec není schopen ovládat většinu svalů a člověk zůstává paralyzován, při současném zachování psychických a mentálních schopností. Délka dožití se u této nemoci uvádí 3-5 let.
Její život se obrátil vzhůru nohama.  Osud není fér… a západní medicína je bezradná. Nenabízí ani naději na uzdravení. 
Daniela ale věří, a my s ní, že vše lze ještě zvrátit. 
Nevzdává to.
Nabízí se pro ni cesta do vzdáleného Mongolska. Zde ji, v Centru Tradiční Mongolské Medicíny, v buddhistickém chrámu Manba Datsan v Ulánbátaru, přivítá učitel, tibetský láma, jenž ji prostřednictvím přírodních prostředků, výuky duchovních cvičení, meditací a dalších postupů tradiční medicíny podpoří na její cestě za usmířením. 
Dcera Anežka (12) teď sice prožívá pubertální období, ale zdravotní situace její maminky ji přiměla být již dávno dospělá. Je jejími druhými končetinami, když to maminka už prostě nezvládá... Podej, zajdi, udělej, vyřiď, neplakej, neboj se… to slýchává často a je velmi silná. Ale je stále dítě, které samotné potřebuje hodně milující péče a moc si přeje, ať bez maminky nezůstane. Pomozme Anežce vrátit jí šťastné dětství. 
Peníze ze sbírky budou použity především na cestu a pobyt v Centru, včetně nákladů spojených s nezbytným doprovodem. 
Dále, vzhledem k omezené pohyblivosti, je nutné naplánovat pořízení pomůcek, které Daniele usnadní chod běžného života, například úpravu sociálního zařízení, individuální úpravu osobního auta, nákup schodišťové zdvihací plošiny pro invalidy, odměna osobnímu asistentovi, alternativní formy terapie a podobné.
Neopominutelnou součástí je pak i zabezpečení nezletilé Anežky.

 

Pomozte nám splnit toto přání.

 

Přání: Cesta do Mongolska a pomůcky pro Danielu

Požadovaná částka: 60 000 Kč

Přispěvovatelů na tento projekt:

79

Z požadované částky 60 000 Kč

je vybráno:

307%

184 100 Kč

Kampaň je již ukončena

Pomozte částkou:

podpora a platba vyžaduje stát se dárcem nebo se přihlásit