Rekondiční pobyt

Rekondiční pobyt pořádáme 2x ročně.

Cílem pobytu je seznámení s dostupností péče, multidisciplinární péči, vyzkoušení pomůcek, konzultace s odborníky z různých oborů.

Snažíme se také o zprostředkování kontaktu mezi nemocnými a rodinami. Pobyt pořádáme vždy pro deset rodin na 3 dny.

Součástí pobytu jsou skupinová cvičení pro nemocné, pschoaterapeutické skupiny pro pečovatele a mnoho dalšího.  

Více se dozvíte v naší video upoutávce:

 

Abychom mohli uspořádat další chybí nám částka 80 000,-

 

Pomozte nám splnit toto přání.

 

Naše přání: rekondiční pobyt

Požadovaná částka: 80 000 Kč

 

Přispěvovatelů na tento projekt:

5

Z požadované částky 80 000 Kč

je vybráno:

5%

3 800 Kč

Kampaň je již ukončena

Pomozte částkou:

podpora a platba vyžaduje stát se dárcem nebo se přihlásit